දවසට ලක්ෂ ගණනින් Profit කරන අප සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල කිහිපයක් | Binance Cryptocurrency Trading Sinhalaපාඨමාලාව සම්බන්දයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සදහා – • Raveesha 077 199 39 27 ( Hotline ) …


7 Comments

  1. මේ වගේ course එකක් කරල තනියම ගේමක් ගහනව ඇරෙන්න investment වලටනම් සල්ලි දාන්න එපා🙏. ඒම සල්ලි දාල ටික දවසකින් කියනව bank hold එකක් කියල. ඒ හින්ද මේව තමන්ම ඉගෙන ගන්න එක හොදයි. Investment වලට දැම්ම කියන්නෙ කිසිම විස්වාසයක් තියන්න බෑ. මාත් මේ course එක කරන්න ඉන්නෙ. ඇත්තටම මේ bainace වගේ දේවල් ලංකාවේ තහනම් කරන්න යනව කියන ඒව ඔය youtube වල තියනව ඒව ඇත්තක්ද. Pls පැහැදිලි පිලිතුරක් දෙන්න. Future path institute ජය 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*