දවස ආරම්භයේම රු. 19,600ක් Profit | Binance Cryptocurrency Trading Beginner to Advance Level Sinhalaපාඨමාලාව සම්බන්දයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සදහා – • Raveesha 077 199 39 27 ( Hotline ) …


9 Comments

  1. ඔයාගෙ විඩියෝ එකක් අහමිබෙන් දැකල ,තනියම study කරල මමත් $ හොයන ක්රමයක් දැනගත්ත,ඔයාට හැමදාම හරියන්න ඔින,ගොඩක් පින්

  2. හැමදාම උදෙන් නැගිට්ටම බලන්නෙ වීඩියෝ එකක් දාලද කියල 😁🔥 ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*